Aanbod

INDIVIDUELE GESPREKKEN


Tijdens individuele gesprekken verdiepen we ons in het ontstaan van je eetstoornis. Samen gaan we op zoek naar de basis om van hieruit je eetstoornis anders te gaan bekijken en te leren kennen.


Sessie: 60 euro / uur

OUDER - GEZINSGESPREK


Een gevoel van veiligheid ervaren bij jou thuis is een belangrijke pijler in jouw weg naar herstel.


Sessie: 90 euro / anderhalf uur

INDIVIDUELE COACHING VOOR OUDERS


Individuele coaching voor ouders is een vorm van coaching die gericht is op het ontwikkelen van jezelf in jouw rol als opvoedingsfiguur.  Sessie: 60 euro / uur

SYSTEMEN EN PATRONEN DOORBREKEN - AAN HUIS


We brengen je persoonlijk onderzoek in kaart en bekijken welke zaken we anders kunnen inbouwen bij jou thuis.


Sessie: 90 euro / anderhalf uur

PROTOCOL POSITIEVE LICHAAMSBELEVING


- Dialectische gedragstherapie


Een negatieve lichaamsbeleving speelt een belangrijk rol bij het ontwikkelen van een eetstoornis en het in stand houden daarvan. Voor herstel en om de kans op terugval te verkleinen, is het daarom van belang om te werken aan een positievere beleving van het eigen lichaam.


Sessie: 60 euro / uur

INDIVIDUELE GESPREKKEN

We starten met een kennismakingsgesprek waarbij we stilstaan bij wie je bent, wat je doet, wie je dierbaren zijn en welk verhaal je koestert. Tijdens individuele gesprekken verdiepen we ons in het ontstaan van je eetstoornis. Samen gaan we op zoek naar de basis om van hieruit je eetstoornis anders te gaan bekijken en te leren kennen
Ouder- gezinsgesprek

Dikwijls ervaar je vanuit angst maar evenzeer vanuit het willen zorgen voor de ander(en), hoe moeilijk het is om te spreken met de personen die voor jou belangrijk zijn. Samen met jou, doorbreek ik graag dit patroon.  


Bij contextuele gesprekken aan huis oefenen we in het leren begrijpen van elkander. Situaties, frustraties, gevoelens en vragen omtrent de eetstoornis en de gevolgen hiervan worden in kaart gebracht.   


Op een interactieve manier werken we samen naar het creëren van een positieve basis, gebaseerd op jullie waarden als gezin en de liefde voor elkaar.  

INDIVIDUELE COACHING

OUDERS

Individuele coaching voor ouders is een vorm van coaching die gericht is op het ontwikkelen van jezelf in jouw rol als opvoedingsfiguur.  


Als ouder kan je worstelen met de vraag of het jouw schuld is dat jouw kind een eetstoornis heeft. Belangrijk is om jouw vragen of twijfels ter harte te nemen en om te zetten in een leermoment. Wat houdt er jou bezig? Hoe zorg jij voor jezelf, ondanks de verantwoorlijkheden die je voelt?  Wat neem jij mee uit het verleden of vorige ervaringen?


Samen bekijken we wat er jou als ouder raakt, welk verlangen je voelt, hoe je met de situatie omgaat en hoe we een houding kunnen creëren die zowel voor jou als voor de personen in jouw gezin goed aanvoelt. 


Vanuit mijn rol functioneer ik als spiegel, strevend naar het aanreiken van nieuwe inzichten en het creëren van positieve energie.  

SYSTEMEN EN PATRONEN DOORBREKEN - AAN HUIS


Gebaseerd op jouw persoonlijk onderzoek, bekijken we welke zaken we anders kunnen inbouwen bij jouw thuis. Samen gaan we actief aan de slag door te doen, te reflecteren en opnieuw te doen.

   

We bekijken hoe we jouw omgeving veilig kunnen maken door triggers weg te nemen, andere zaken in te bouwen en vervolgens destructieve patronen te doorbreken.   


We zetten jouw patronen om in iets positief en constructief. Op die manier doorprikken we jouw automatische piloot en werken we actief aan jouw herstel.

   

De module wordt gecombineerd met individuele en/of contextuele gesprekken, afgestemd op wat voor jou veilig aanvoelt.   

 


Protocol positieve lichaamsbeleving


Een protocol gebaseerd op de Dialectische experiëntiële gedragstherapie en de compassievolle mindfulnesstherapie. 


Een protocol waar je anders leert kijken naar jezelf.

Waar jij als JIJ centraal staat en waar we doelgericht werken naar het verkrijgen van een positieve(re) lichaamsbeleving.  


Voor wie is deze module bedoeld?  


Deze module is er voor iedereen die last heeft van een negatieve lichaamsbeleving en -waardering. 


Denkend aan een steeds slechter wordend eetpatroon, een negatieve stemming, het vermijden van sociale contacten of situaties, het obsessief checken van het lichaam, het vermijden van spiegels, het continue bekritiseren van het eigen lichaam en/of het veelvuldig vergelijken met lichamen met anderen. 

PROTOCOL POSITIEVE LICHAAMSBELEVING

"Jarenlang streefde ik naar het ‘bereiken’ van MIJN ‘perfecte’ lichaam.

Want enkel ‘zo’, als ik ‘slank en mooi’ ben, ‘verdien’ ik een plekje in de wereld."  H.